20
دو شنبه 16 تیر 1399
شماره 7980
کتاب
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

هدف ما کسب اعتماد خواننده است

مجموعه‌های داستانی می‌توانند بازتابی از حال و هوای روز جامعه باشند
در طول سالیان، مجموعه‌های ادبی با اهداف متفاوتی همچون مهیا‌کردن فرصتی برای انتشار آثار نویسندگان تازه‌کار یا انتشار مجموعه‌ای با موضوعی واحد مثلا موضوع جنگ و حتی تجدید چاپ آثار کلاسیک در کنار هم، به ‌عنوان راهکاری از سوی ناشران برای رونق‌دادن به بازارشان انتخاب شده است.