12
دو شنبه 16 تیر 1399
شماره 7980
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ضرورت تخصصی شدن وکالت دادگستری

یادداشت
مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان، ۱۵ سال پیش در درس مسئولیت مدنی خود تعریف می‌کرد که براساس آمار رسمی، دولت آمریکا در یک تحقیق جامع، بین تمام حرفه‌های مبتنی بر دانش، پزشکان آمریکایی کمترین میزان آگاهی از تخصص خود را دارند.
سلامت
​​​​​​​کشف واکسن کرونا و تولید آن تا اواخر پاییز، موضوعی است که بین مردم دهان به دهان می‌چرخد.
دو سوم از کارگران یکی از معروف‌ترین شهرک‌های صنعتی تهران بیکار شدند

روزگار خاکستری کارگران چهاردانگه

گزارش
مرد میانسال زیر سایه روی مبل نیمدار نشسته، آرنج‌ها را تکیه داده، پشت سرش دروازه بزرگی است که به تاریکی مطلق می‌رسد؛ خیره به پیاده‌رو و خیابان خلوت.