با مردم

ایستگاه قطار پرند که روزانه تعداد زیادی از اهالی برای رفت‌وآمد به تهران از آن استفاده می‌کنند مملو از زباله و به‌تبع آن پشه است.