«موج گِل» در خزر

باران روزهای گذشته در غرب مازندران موجب طغیان برخی از رودخانه‌ها شد و صدها تن خاک ارزشمند از دامنه جنگل شسته شد و به دامان دریای خزر رفت.