3
سه شنبه 23 مهر 1398
شماره 7785
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ببینیم، کسانی را که نمی‌بینند

روز جهانی عصای سفید یا روز جهانی نابینایان، اقدامی است برای دیدن کسانی که نمی‌توانند ببینند.
شهردار تهران روز گذشته با حضور در باشگاه انقلاب به همراه وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر ورزش و جوانان، در مراسم پیاده‌روی صبحگاهی شرکت و مدال UHC فعال بهداشت و سلامت جهانی را از وزیر بهداشت دریافت کرد.

درخواست‌کلانشهرها از مجلس

معاون وزیر کشور: مجلس سهم درآمدی شهرداری‌ها را واگذار نکند
شهرها هنوز سرانجامی نیافته‌اند. نه در قوانین بالادستی نه در قوانین عمومی و عادی. لوایح معطل مانده «مدیریت شهری» و «درآمدهای پایدار» از یک سو و لوایح محدود کننده‌ای مانند «مالیات بر ارزش افزوده» از سوی دیگر، نفس شهرها را گرفته ‌است.