شهرداری تهران از پیشتازان برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از اقدامات خدماتی، رفاهی و فرهنگی شهرداری تهران در مراسم اربعین تقدیر و بر ضرورت بهره‌وری فرهنگی از این مراسم تأکید کرد.