10
سه شنبه 23 مهر 1398
شماره 7785
گفتمان
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
محمد فاضلی، جامعه شناس در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: بخشی از جامعه ایران دچار حس خشم و بخشی حس تنفر شده است

عزمی برای گفت‌وگو وجود ندارد

من از ایران به عنوان کشوری متوسط دفاع می‌کنم. ما در شاخص‌های خدمات از برخی کشورهای توسعه یافته بهتریم
جامعه ایران روزهای ناآرامی را پشت سر می‌گذارد و آمارهای رسمی شورای اجتماعی کشور نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی کاهش یافته و امید اجتماعی و اعتماد عمومی کم رنگ شده است و بی‌تفاوتی اجتماعی بیشتر شده است.