22
سه شنبه 23 مهر 1398
شماره 7785
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش2
روز گذشته «همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات» به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی فرصتی شد تا جمعی از مسئولان دولتی و کارشناسان حوزه‌های مختلف دور هم جمع شوند و از ضرورت آزادی دسترسی به اطلاعات و ایجاد شفافیت در انتشار اطلاعات در جامعه بگویند.
کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری از طرح «انحصار‌زدایی در آموزش زبان» می‌گویند

تنبیه زنگ زبان انگلیسی از سوی مجلس

گزارش
ماجرای واگذاری کامل آموزش زبان انگلیسی دانش‌آموزان به آموزشگاه‌های خصوصی در هفته‌های اول سال تحصیلی، سروصدای زیادی در سطح جامعه ایجاد کرده و باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان نسبت به طرح نمایندگان مجلس شده است.