خطر از بیخ گوش مسافران اتوبوس گذشت

یک دستگاه اتوبوس مسافربری در کیلومتر‌50 جاده سبزوار به نیشابور دچار حریق شد و خوشبختانه این حادثه به‌خیر گذشت و تلفات جانی نداشت.