وجود 1400گورخر آسیایی در طبیعت ایران

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: حدود هزار و 400رأس گورخر آسیایی در طبیعت ایران وجود دارد.