چالش های تولید و نیاز به 7 میلیارد دوز واکسن

بیل گیتس سرمایه‌دار معروف دنیا، از تلاش‌های بنیاد خود برای ساخت واکسن کووید-19 می‌گوید
این روزها سؤال‌های زیادی درباره زمان بازگشت به شرایط ‌ماه دسامبر گذشته و در واقع دوران پیش از ظهور پاندمی ویروس کرونا از من پرسیده می‌شود.