کافه مجلس

جمعی 59نفره از منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم، چهارشنبه‌گذشته در نشستی به بررسی مراحل تشکیل فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم پرداختند.