5
شنبه 20 اردیبهشت 1399
شماره 7937
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3646
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7937
شایعه بسته‌شدن حفره ازون براساس این باور شکل گرفت که با شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌های صنعتی و مصرف سوخت‌های فسیلی در مقیاس جهانی به‌شدت کاهش یافت و با کاهش قابل‌توجه مقادیر گازCFC موجود در استراتوسفر قطبی، ترمیم حفره و یا به تعبیری بسته شدن سریع حفره ازون اتفاق افتاد.

گره کور پرداخت وام کرونا به کارگاه‌های صنایع‌دستی

محیط زیست
تسهیلات 100میلیون تومانی برای حمایت از کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی که از شیوع کرونا در کشور به‌شدت آسیب دیده‌اند به بسیاری از کارگاه‌های صنایع‌دستی تعلق نمی‌گیرد.