15
شنبه 20 اردیبهشت 1399
شماره 7937
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با شما، برای شما

قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.
ویژه
نیازهای غذایی ما با افزایش سن تغییر می‌کنند. این موضوع، به‌ویژه درباره زنان صادق است.
جامعه بشری بعد از نزدیک به یک قرن، دوباره با تجربه یک بیماری همه‌گیر به شکل جدی روبه‌رو شده است.
کم‌کم باید قبول کنیم که با کرونا زندگی کنیم، اما زندگی با این ویروس نیازمند رعایت الزاماتی مانند فاصله گذاری هوشمند است؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم.
حکیم باشی‌های قدیمی تنها به طبابت مشغول نبودند بلکه با ابزارهای محدودی که در اختیار داشتند داروسازی هم می‌کردند.

از ذهنت خارج شو ، زندگی کن

اگر این روزها به‌دلیل خانه نشینی بیشتر از هر زمان دیگری با اعضای خانواده وقت می‌گذرانید با چند مهارت برای تحمل‌پذیرترکردن این ارتباط آشنا شوید
همنشینی و مصاحبت اعضای یک خانه با همدیگر شاید یکی از لذت‌بخش‌ترین کارهایی باشد که در طول سال بسیاری افراد به‌دنبال پیدا کردن وقتی برای آن هستند و در بسیاری مواقع هم شاکی‌اند که به دلایل و شاید هم بهتر است بگوییم به بهانه‌های مختلف چنین فرصتی دست نمی‌دهد.