خطر جابه‌جایی 20درصدی پول‌ها
بانک‌ها از امروز با نرخ سود 18درصد از سپرده‌ها پذیرایی می‌کنند
احتمال جابه‌جایی 20درصدی پول‌ها بین حساب‌های بانکی قوت گرفته؛ برآوردهای همشهری نشان می‌دهد ممکن است بخش زیادی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها به سپرده‌های دیداری  که از سرعت نقدشوندگی و  قدرت انتقال سریع به سایر بازارها برخوردارند، تغییر مسیر دهد.