بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی نیایش، تا پایان سال

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از بهره‌برداری پارکینگ ۹ طبقه‌ای‌ نیایش تا پایان سال خبر داد.