ظهور بیماری‌های جدید با تخریب طبیعت

جنگل‌زدایی، گسترش کنترل‌نشده کشاورزی، معدن‌کاوی و سودجویی از گونه‌های وحشی باعث شیوع بیماری‌های همه‌گیر شده است
در دوران کرونا، شاید خیلی‌ها این سؤال را از خودشان پرسیده باشند که چرا قبلا دنیا این مشکلات را نداشت؟ واقعیت این است که هرچه می‌کشیم به‌خاطر بلایی است که خودمان سر زمین آورده‌ایم!