10
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399
شماره 7934
زنان
1234
1234
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
در 3ماه اخیر، روزی نیست که مسئولان آموزش و پرورش درباره زمان و شکل برگزاری امتحانات نهایی و کنکور در تناقض با یکدیگر صحبت نکرده باشند.
حداقل دستمزد برای زنان فوتبالیست؛ حتی اگر قهرمان جهان باشند

توپ نابرابری در زمین فوتبال

رد شکایت زنان فوتبال آمریکا که به‌دنبال حقوق برابر هستند بهانه‌ای شد تا زنان ایران هم از تبعیض حقوق زنان و مردان بگویند؛ مناسبات اقتصادی، نگاه جنسیتی حاکم، دوری زنان از خشونت و حاشیه دلیل این تبعیض‌هاست
گزارش
بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان آمریکا حقوق برابر با بازیکنان تیم ملی فوتبال مردان می‌خواهند.