بازگشت داعش به عراق

همزمان با مذاکرات سیاسی بر سر سهم احزاب در دولت جدید عراق، حملات داعش در استان‌های شرقی این کشور مجددا آغاز شده است
​​​​​​​دیگر بر کسی پوشیده نیست که داعش باز هم به لیست بحران‌های عراق بازگشته است؛ آن‌هم درحالی‌که شرایط عراق 2020 به‌مراتب از عراق‌2014 آغاز دومینوی سقوط شهرهای عراقی به‌دست این گروه تروریستی وخیم‌تر شده است.