5
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399
شماره 7934
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3643
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7934
محیط‌ زیست
4هزار و 600میلیارد تومان معادل یک‌میلیارد دلار تاکنون برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است و ارزش ریالی پروژه‌های سازه‌ای که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد حدود 10هزار میلیارد تومان است.

ایران همچنان تشنه است

سالانه 11میلیارد مترمکعب آب از آبخوان‌های کشور برداشت می‌شود و بارش‌های بی‌سابقه اخیر نیز نتوانست آبخوان‌های ایران را سیراب کند
آب
بررسی بارش‌های سال 98 نشان دادکه میزان بارش‌ها در سال گذشته 38درصد نسبت به دوره بلندمدت 50سال اخیر افزایش داشت.