شاخص بورس در آستانه فتح قله یک میلیون واحد

با رشد 2.5درصدی بورس در مبادلات روز گذشته ارزش کل بازار سهام از مرز 274میلیارد دلار گذشت
نوار رشد بورس در مبادلات دیروز هم ادامه یافت و شاخص کل بورس تهران با 2.5درصد رشد در آستانه عبور از مرز یک میلیون واحد قرار گرفت.