کارمند خیانتکار 3.5 میلیارد تومان کلاهبرداری کرد

​​​​​​​کارمند یک شرکت خصوصی توانست با جعل اسناد مالی دست به کلاهبرداری میلیاردی بزند و صاحب چندین دستگاه آپارتمان شود اما تحقیقات پلیسی دستش را رو کرد و او را به دام انداخت.