دنبال بازگشایی گام به گام مهدها هستیم

ادامه تعطیلی مهد‌های کودک‌ در حالی که تعدادی از اداره‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی فعالیت روزانه را از سر گرفته‌اند، پیامدهای اجتماعی زیادی برای خانواده‌ها داشته است.