رکوردشکنی با همراهی علم و فناوری!

برای نخستین‌بار در جهان یک انسان توانسته مسافت ماراتن را زیر 2ساعت بدود اما چرا این رکورد در جهان ثبت نمی‌شود؟
با اینکه بهترین دونده ماراتن تاریخ، رکوردی افسانه‌ای از خود به‌جا گذاشته، اما این رکورد به‌عنوان رکوردی جهانی ثبت نخواهد شد.