بازگشت دوباره «امید» به ایران

شرایط مناسب آب‌وهوایی و فراهم‌بودن ذخیره غذایی کافی سبب شده که تک درنای سفید سیبری امسال یک‌ماه زودتر از سال‌های پیش برای زمستان‌گذرانی وارد مازندران شود و در تالاب فریدونکنار فرود آید.