عکس خبر / جهان

اوو مورالس و هوادارانش پس از اعلام نتایج انتخابات روز شنبه.