18
سه شنبه 30 مهر 1398
شماره 7790
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کمبود تقاضا مانع رشد اقتصادی نیست

در اقتصادهای نفت‌خیز مانند اقتصاد ایران، رشد اقتصادی بیشتر وابسته به تزریق پول است.
ویژه
پرونده رشد اقتصادی در سال 97، با اعداد منفی بسته شد و در این میان سهم صنعت از همه بخش‌ها منفی‌تر اعلام شده بود.

سرنوشت رشد اقتصاد تا 1400

گفت‌وگو با 10کارشناس اقتصادی درباره مسیر رشد اقتصاد ایران در 2 سال آینده
​​​​​​​رشد اقتصادی در روزگار تحریم، ممنوعیت‌ فروش نفت و واردات مواداولیه، شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد.