اینجا آخر دنیاست

چند نکته درباره نمایش «لانچر5» که این روزها چشم تماشاگران زیادی را گرفته است
لانچر5 مسعود صرامی، پویا سعیدی نمایشی معمایی کارآگاهی است