5
چهار شنبه 9 مرداد 1398
شماره 7724
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زوم‌کردن با 2بار پلک‌زدن!

گروهی از دانشمندان لنز چشمی را ساخته‌اند که با 2بار پلک‌زدن امکان زوم‌کردن افراد روی سوژه‌های اطراف‌شان را مهیا می‌کند!
ویژه
دانشمندان در انگلیس سامانه‌ای طراحی کرده‌اند که می‌تواند با کمک یک باکتری مواد معدنی و فلزات قابل استخراج در اجرام فضایی را شناسایی کند.
محققان ناسا اعلام کرده‌اند 3سیاره فراخورشیدی شبیه به کره خاکی ما کشف کرده‌اند که در فاصله نزدیکی با زمین قرار دارند.

کارپوشه ایرانیان برای پایان مکاتبات کاغذی

تفاهمنامه سازمان فناوری اطلاعات و پست قرار است در دوره‌ گذار به ایران هوشمند، خدمات دولت الکترونیک را برای شهروندانی که حتی به سامانه‌های هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند هم ساده کند
دولت الکترونیک
کارپوشه ملی ایرانیان یک قدم به ارائه خدمات الکترونیکی حاکمیتی متنوع به شهروندان نزدیک‌تر شد.
PDF دانش‌وفناوری
کوتاه دانش‌وفناوری
یک سامانه هوشمند می‌تواند از طریق سنجش کیفیت هوای اطراف گیاهان، سلامت آنها را سنجیده و از طریق یک سامانه خودکار وضعیت هر گیاه را به کاربر گزارش دهد.