12
چهار شنبه 9 مرداد 1398
شماره 7724
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خبر
یک زمین شناس و مدیر گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کشف دریاچه‌ای به مساحت تقریبی ۳۰ کیلومتر مربع در ناحیه سرچشمه سجاد رود از انشعاب‌های بابل‌رود و مربوط به دوره  کواترنری یعنی به قدمتی بیش از 2میلیون و 500 هزار سال قبل خبر می‌دهد.

400روز ایران‌گردی خانوادگی

خانواده 4 نفره اصفهانی در روزهای پایانی ایران‌گردی خود سرگرم تدوین اطلسی با هدف ترویج فرهنگ گردشگری داخلی هستند
گردشگری
شهریور سال97 بود که آوازه سفر 400 روزه یک خانواده چهار نفره اصفهانی در ایران پیچید. بیش از یک سال سرد و گرم روزگار چشیدن و رنج غربت بردن در کنار لذت‌ دیدن دنیای نو با فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های پراکنده در گوشه و کنار ایران زیبای پهناور آدمی را چنان پخته می‌کند که انگار تجربه ده‌ها سال زندگی را در چنته دارد.