8
دو شنبه 27 اسفند 1397
شماره 7629
ادب‌وهنر
23023622
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ناداستان‌های خواندنی

جیره کتاب
5کتابی که در ادامه معرفی شده‌اند، داستان نیستند اما از نظر جذابیت و خواندنی بودن هیچ دست کمی از یک رمان پرکشش ندارند و خواننده خود را با موضوعات مهمی آشنا می‌کنند.
ویژه
در کنار تمام فراز و نشیب‌هایی که تئاتر ایران در سال97 سپری کرد، خبرهای امیدوارکننده‌ای هم وجود دارد؛ خبرهایی که نشان می‌دهد هنوز هم تئاتر جایگاه و خاستگاه و دوستداران خود را با تمام سختی‌هایش دارد و هنوز هم هنرمندان از اجرای نمایش‌هایشان با حداقل‌ها، خسته‌نشده و به‌کار خود ادامه می‌دهند.
ما مرگ را باور داریم که هر سال می‌نویسیم مردگان امسال عاشق‌ترین زندگان بودند و دوباره رخت‌ سیاه را می‌شوییم و می‌گذاریم برای حادثه‌ای دیگر و تنهاتر‌شدنی دیگر

خوابی که آشفتگی آن ادامه دارد

پژوهش موحد از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، همچنان معتبر‌ترین روایت ماجراست
نقد
درباره تاریخ 100 ساله به‌شدت آغشته به نفت ایران تحقیق بسیار شده و کتاب‌ها و مقالات بسیار نوشته‌اند
نفوذ به قفسه‌های تاریک

نفوذ به قفسه‌های تاریک

مهم‌ترین اتفاق سال 97در حوزه کتاب مقابله با شبکه‌های غیرقانونی انتشار و توزیع بود
با زیاد شدن قیمت ارز در روزهای نخست سال 97قیمت کاغذ نیز روزبه‌روز زیادتر شد و ناشران در روزهای پس از نمایشگاه با افزایش چندبرابری قیمت کاغذ مواجه شدند.
ملاقات در تئاتر شهر
ملاقات در تئاتر شهر
نوروز در صحنه‌ تماشاخانه‌‌های تهران چه خبر است
نمایش‌های روی صحنه در روزهای پایانی اجرای خود هستند و این در حالی است که برخی از تالارهای نمایشی و تماشاخانه‌های خصوصی هم در روزهای تعطیل نوروز اجرای نمایش خواهند داشت.
PDF ادب‌وهنر
کوتاه ادب‌وهنر
سال‌های اخیر سال‌های رونق هنرهای تجسمی ایران است.