20
دو شنبه 27 اسفند 1397
شماره 7629
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خبرهای خوب فناوری

در سالی که روزهای پایانی‌اش را سپری می‌کند در کنار همه خبرهای سخت یا بد اتفاق‌های خوبی هم در حوزه دانش و فناوری رخ داد که امیدها برای سال ۹۸ را بیشتر می‌کند
سال 97برای دانش و فناوری ایران، سال دشوار و پرتلاطمی بود اما خبر خوب هم کم نداشت.