18
دو شنبه 27 اسفند 1397
شماره 7629
ایرانشهر
23023442
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پلی از «باغ‌شهر» به آینده

خبر کوتاه
نیازی به آمار و ارقام نیست؛ حتی نیازی نیست حتما پشت پنجره هواپیما یا بر فراز کوه عینالی قرار بگیرید
ویژه
پیام‌های خود را با این شماره در میان بگذارید.
حمام قدیمی شهر نفت سفید که قدمت آن به دوران قاجار می‌رسد به علت بی‌توجهی در حال تخریب است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از خسارت 346 میلیارد تومانی سیل اخیر به بخش کشاورزی استان خبر داد.
جزیره شیف جزیره‌ای ماسه‌ای در 12 کیلومتری شمال بوشهر است.
اینجا زندگی جاری است.

اصفهانی‌ها چشم‌انتظار زاینده‌رود

زمان دقیق بازگشایی زاینده‌رود طی چند روز آینده اعلام می‌شود
اصفهان
با نزدیک شدن بهار، لحظه شماری اصفهانی‌ها برای باز گشت زاینده‌رود سرعت گرفته است.
PDF ایرانشهر
کوتاه ایرانشهر
۳ اثر تاریخی قلعه ئیری آلوارس مربوط به اواخر قرن ۸ و ۹ قبل از میلاد، خانه ‌خانلار وکیلی گرمی مربوط به دوره قاجار و تپه‌های تاریخی کره کوره پارس‌آباد مربوط به دوران اشکانی و ساسانی ثبت ملی شد.