21
دو شنبه 27 اسفند 1397
شماره 7629
حوادث
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با مردم

با مردم
از همه مردم تقاضا می‌کنم به هر نقطه‌ای که سفر می‌کنند به طبیعت آسیب نرسانند و زباله‌های خود را از دل طبیعت جمع کنند؛ به‌خصوص در روز سیزده بدر ویژه‌تر مراقب طبیعت باشید.

فداکاری به وقت خطر

داخلی
برایشان زندگی یا مرگ فرقی نداشت، مهم تصمیمی بود که گرفته بودند و آن چیزی نبود جز نجات یک انسان، یک همنوع و یک هموطن که زندگی‌اش در خطر بود و هر لحظه احتمال داشت در جدال با حادثه‌ای که برایش رخ داده بود، جانش را از دست بدهد.
سرقت خودرو آن هم از داخل یک سفارتخانه، نقشه‌ای بود که اعضای یک باند در پایتخت آن را عملی کردند و نه‌تنها خودروی سفیر را دزدیدند