23
دو شنبه 27 اسفند 1397
شماره 7629
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کیوسک
به آتش کشیدن رستوران‌های شیک و گران در خیابان شانزه‌لیزه‌ پاریس از سوی جلیقه‌زردها، یکی از آخرین نشانه‌هایی است که می‌توان به استناد به آنها، از سقوط نظام سرمایه‌داری سخن گفت.

بهارانتخاباتی درجهان

5 انتخابات مهم جهان در ماه نخست سال 98
گزارش
در روزهایی که ایران در تعطیلات نوروزی به سر می‌برد، جهان شاهد چند انتخابات حساس و تعیین‌کننده است.