8
شنبه 18 اسفند 1397
شماره 7621
ادب‌وهنر
23023622
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ناراستان

درباره یک بی‌اخلاقی رسانه‌ای در رونمایی یک نشریه
نگاه
دوست‌مان نوشته بود همچنان خرید مجله تفریح به صرفه‌ای هست در ایران و پیشنهاد داده بود که فراغت نوروز را با مجله‌شان تاب بیاوریم.
یادداشت
ذکر تاریخ هنر مدرن ایران بدون یادکرد استادان و پیشگامان و آغازگران ناقص است.

به ایران خوش آمدید

چگونه گروه‌های موسیقی برای اجرا در تهران انتخاب می‌شوند؟
موسیقی
برگزاری پی‌درپی کنسرت‌های موسیقی خارجی در ایران و اجراهای متعدد و درجه یک می‌تواند یک آرزوی شیرین برای دوستداران موسیقی جهان و گروه‌های مطرح باشد.