۷۰ نفر با حذف پست قائم‌مقامی در شهرداری جایابی می‌شوند

رئیس شورای اداری شهرداری تهران با اشاره به اینکه فقط پست قائم‌مقامی حذف شده و نمی‌توان افراد را حذف کرد