کوتاه از سیاست

سفارت سوئیس در تهران در واکنش به انتقاد مخاطبان ایرانی نسبت به توییت این سفارتخانه در معرفی اسکناس جدید 1000فرانکی و ارزشگذاری آن با برخی محصولات و خدمات ازجمله زعفران و پسته ایرانی، اعلام کرد که این توییت صرفا یک مقایسه بوده است.