سرزنش آمریکا به‌خاطر خاموشی ونزوئلا
نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا بعد از خاموشی طولانی که بیشتر مناطق کشور را در برگرفت، ‌به امپریالیسم آمریکایی حمله کرد و این کشور را مسئول این خاموشی معرفی کرد.