22
شنبه 18 اسفند 1397
شماره 7621
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
با ابلاغ سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، انتظار می‌رفت این سیاست‌های دوازده‌گانه، به‌ویژه بندهای مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد توجه جدی متولیان قرار گیرد و با عنایت به لزوم توجه بیشتر به آن در ایامی که جامعه به آن نیاز دارد بیشتر در سازوکارهای برنامه‌ای توسط نهادهای اجرایی قرارگیرد، اما چنین نشد و حاصل این بی‌توجهی می‌تواند منجر به آسیب‌هایی شود که به‌طور قطع متضرر خواهیم شد.
گزارش میدانی همشهری از احوال این روزهای دستفروشان پایتخت

دست‌های خالی وچشمان پرامید

گزارش
گام‌هایش آهسته نیست.