3چهره متفاوت از بازار کتاب

کتاب‌ به‌رغم گسترش فضای مجازی و کتاب‌های الکترونیک همچنان زنده است. تیراژ و تعداد دفعات چاپ همچنان معیاری برای تشخیص محبوبیت نویسندگان و پرفروش‌ترین کتاب‌هاست.