پرنده«کورکور بال سیاه» ثبت ملی شد

مدیرک0ل حف0اظت محیط‌زی0ست چهارمحال‌وبختیاری از ثبت پرنده «کورکور بال سیاه» در شهرکرد توسط کمیته ملی ثبت، جمع‌آوری و ساماندهی گونه‌های حیات وحش خبر داد.