آمریکا وارد بازی باخت _ باخت شده است

معاون اول رئیس‌جمهور برای بهره‌برداری از چند طرح و پروژه مهم عمرانی و صنعتی به استان خوزستان رفته بود که آنجا بار دیگر از پیش‌بینی‌های خود درخصوص آینده تحریم‌های آمریکا علیه ایران سخن گفت.