شناسایی 52مخاطره طبیعی و انسان‌ساز در تهران

مراسم افتتاحیه دوره آموزشی «تاب آوری شهری و ارتقای سکونتگاه‌ها، مدیریت ریسک سوانح و سکونتگاه‌های انسانی» روز گذشته برگزار شد تا راهی برای تبادل تجربیات میان تهران و پایتخت‌های کشورهای همسایه در این زمینه فراهم شود.