«حافظ دل‌ها» در پاریس

ترجمه‌ای تازه از غزل‌های حافظ به زبان فرانسه منتشر شد
گویا نخستین‌بار پیترو دلاواله 1652- 1586 جهانگرد ایتالیایی بود که اروپایی‌ها را با افسون سخن حافظ آشنا کرد.