اشتباه علمی داستان پینوکیو

پژوهشگران اسپانیایی با انجام آزمایش‌هایی اعلام کرده‌اند که برخلاف داستان قدیمی پینوکیو دروغ گفتن سبب کاهش دمای نوک بینی و کوچک شدن آن می‌شود.