7
یکشنبه 20 آبان 1397
شماره 7524
زیست‌بوم
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

روز‌کیش؛ هویت‌بخشی به دردانه خلیج‌فارس

یادداشت
خاکپاره دردانه خلیج‌فارس، کیش، امروز را به‌نام خود جشن می‌گیرد؛ با نام «روز کیش».
ویژه
تداوم شکار غیرمجاز پرندگان مهاجر در مازندران با وجود هشدار دامپزشکی و فعالیت رو به رشد مراکز عرضه لاشه و زنده این پرندگان سبب شد تا مدعی‌العموم برای مقابله با این پدیده وارد عمل شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای پروژه‌های آبخیزداری گفت: در سال‌جاری علاوه بر اقدامات آبخیزداری که در سطح استان در حال اجراست.

آبخیزداری برای مقابله با خشکسالی

اجرای طرح‌های آبخیزداری به کاهش بحران کم‌آبی، کاهش فرسایش خاک، افزایش پوشش گیاهی و افزایش عمر سدها کمک می‌کند
آب
بودجه 700میلیارد تومانی اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی به اجرای طرح‌های آبخیز‌داری می‌تواند به اجرای طرح‌های آبخیزداری در 700هزار هکتار از اراضی کشور منجر شود.