خراسان شمالی گذرگاه ابریشم

به خراسان شمالی گنجینه فرهنگ گفته می‌شود و دلیل این مدعا همزیستی زیبای اقوام کرمانج، فارس، ‌ترک، ترکمن، عرب، لر و بلوچ در این خطه زیباست که فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌هایی را ایجاد کرده است که در طول زمان با هم آمیخته و کانون وحدت در منطقه تشکیل داده‌اند.