20
شنبه 25 اسفند 1397
شماره 7627
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سفر و خاطره‌بازی با فناوری

هر عید و سال نو برای همه ما پر از خاطره است. چه بخواهید در شهرتان بمانید و چه عازم سفر شوید استفاده از فناوری و اپلیکیشن‌های مختلف می‌تواند روزهای بهتری برای شما بسازد.