تنظیم بازار گوشت ازکانال دریا

واردات انبوه دام از بندر چابهار آغاز شده؛ تا پایان هفته، 90هزار رأس گوسفند رومانیایی وارد کشور می‌شود
با آغاز واردات گوسفند از طریق دریا، تنظیم بازار گوشت ابعاد جدی‌تری به‌خود گرفته تا جایی که برآورد می‌شود از اردیبهشت‌ماه 98به بعد این بازار با مشکلی مواجه نباشد.